دانلود pdf کتاب New Advanced GNSS and 3D Spatial Techniques : Applications to Civil and Environmental Engineering, Geophysics, Architecture, Archeology and Cultural Heritage

[ad_1]

این کتاب آخرین تحقیق و کاربردهای پیشرفته GNSS (سیستم ماهواره ای ناوبری جهانی) و تکنیک های سه بعدی فضایی را در زمینه های مهندسی عمران و محیط زیست ، ژئوفیزیک ، معماری ، باستان شناسی و میراث فرهنگی ارائه می دهد. این یک راهنمای مرجع به روز در مورد موضوعات فوق برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ، دکترا ، محققان ، متخصصان و پزشکان ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب New Advanced GNSS and 3D Spatial Techniques : Applications to Civil and Environmental Engineering, Geophysics, Architecture, Archeology and Cultural Heritage