دانلود pdf کتاب Neuropsychological Assessments of Dementia in Down Syndrome and Intellectual Disabilities :

[ad_1]

این کتاب مروری بر اقدامات مهم عصب روانشناختی است که در حال حاضر در ارزیابی زوال عقل توسط پزشکان اصلی و محققان مرتبط با آزمایش استفاده می شود و راهنمایی های عملی در مورد هر تست ، همراه با تجزیه و تحلیل محدودیت های آن را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Neuropsychological Assessments of Dementia in Down Syndrome and Intellectual Disabilities :