دانلود pdf کتاب Neurocritical Care for the Advanced Practice Clinician :

[ad_1]

با استفاده از مروری بر مطالعات موردی و ارائه توصیه های اجمالی مدیریت از رهبران حوزه ، این کتاب دانش اساسی را برای کسانی که در یک تخصص پویا تمرین می کنند ، فراهم می کند. در زمینه مراقبت های عصبی که به سرعت در حال تحول است ، کلینیک های پیشرفته عملی به بخشی جدایی ناپذیر از تیم چند رشته ای تبدیل شده اند. این بسته ضروری یک چارچوب مرجع برای پرستارهای پیشرفته ، دستیاران پزشکی ، پزشکان و دانشجویان در طیف گسترده ای از تشخیص های عمومی Neuro ICU و استراتژی های مدیریت فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Neurocritical Care for the Advanced Practice Clinician :