دانلود pdf کتاب Neoliberalism and Post-Soviet Transition : Kazakhstan and Uzbekistan

[ad_1]

این مجموعه یک رویکرد میان رشته ای برای مسئله مقیاس را برجسته می کند ، و مقالاتی از موضوعات مختلفی از ادبیات گرفته تا فیلم ، معماری ، هنرهای پلاستیک ، فلسفه و نوشتن علمی و سیاسی را در بر می گیرد. همكاران آن موضوعات مختلفي را كه ناشي از تغييرات ناگهاني و فوري مقياس ناشي از جهاني شدن و دوران آنتروپوسن است ، در نظر مي گيرند ، از جمله: مشكلات تعريف مفهوم مقياس. چالشهایی که تغییر مقیاس برای شکل گیری دانش ایجاد می کند. نقش مقیاس در میانجیگری سوژه و فردیت فردی ؛ موانع درک اشیا که در حوزه های اسکالر غیر از حوزه های ما وجود دارد. نقش مقیاس در میانجیگری رابطه بین مردم و محیط زیست ؛ و ماهیت قدرت ، اقتدار و دموکراسی در مقیاس های مختلف اجتماعی.

[ad_2]

دانلود کتاب Neoliberalism and Post-Soviet Transition : Kazakhstan and Uzbekistan