دانلود pdf کتاب Negotiating the Boundaries of Belonging : The Intricacies of Naturalisation in Germany

[ad_1]

نیلز ویته به بررسی استراتژی های بزگ زدایی از مهاجران ترک می پردازد و انگیزه های قانونی و نمادین آنها را برای طبیعی سازی بررسی می کند. نویسنده با استفاده از روش های مختلف و داده های منحصر به فرد نشان می دهد که اگر مهاجران ترک بتوانند تابعیت سابق خود را حفظ کرده و به عنوان اعضای نمادین جامعه آلمان شناخته شوند ، تمایل به طبیعی شدن بیشتر می شود. اعضای اقلیت به عنوان اقامت دائم از حقوق گسترده ای برخوردار هستند و بسیاری از آنها حق تابعیت آلمان را دارند. با این حال ، آنها محرومیت نمادین را تجربه می کنند ، که عضویت نمادین را انگیزه ای نادر برای طبیعی سازی می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Negotiating the Boundaries of Belonging : The Intricacies of Naturalisation in Germany