دانلود pdf کتاب NASA Spaceflight : A History of Innovation

[ad_1]

این کتاب اولین تاریخچه جامع نوآوری در ناسا را ​​ارائه می دهد و متخصصان این حوزه را گرد هم آورده تا نشان دهد چگونه مشارکت های دولتی و خصوصی و بین المللی از ابتدای سفرهای فضایی روش های جدید کاوش در فضا را کشف کرده اند. دوازده مطالعه موردی ردیابی تاریخچه نامرتب و پرخطر چنین مشارکت ها ، بررسی نقش AT&T در توسعه اولیه فناوری ماهواره ، ارتباطات بین برنامه آپولو و دره سیلیکون ، ظهور SpaceX و موارد دیگر است. برخی از این پروژه ها موفق شدند و برخی دیگر نیز ناموفق بودند. همه روشهای مرسوم انجام امور عمومی در فضا را به چالش می کشند. این مقالات با هم ، با درسهای بسیار ارزشمندی برای سیاستگذاران ، سرمایه گذاران ، اقتصاددانان و اعضای جامعه فضایی ، بینش جدیدی درباره چگونگی نوآوری ارائه می دهند.

[ad_2]

دانلود کتاب NASA Spaceflight : A History of Innovation