دانلود pdf کتاب Multi-Market Antitrust Economics :

[ad_1]

اقتصاد ضد انحصاری رشته ای است که از نظریه اقتصادی سازمان صنعتی به طور گسترده استفاده می کند و مرز این حوزه در خط مقدم تحقیقات اقتصادی است. این کتاب با ارائه مضامین خاصی در اقتصاد ضد انحصار و مدل سازی ، پلی است بین متن مقدماتی و حجم تحقیقات پیشرفته. نویسنده شروع به بحث در مورد انحصار کلاسیک می کند ، او همچنان به اضافه کردن بازارهای بیشتری به این ترکیب – از طریق اثرات پراکندگی و ادغام های افقی / عمودی – و سپس روابط منطقی با تجارت بین المللی و صنایع تنظیم شده را بررسی می کند. اگرچه کوتاه و انتخابی است ، این روش یک نقطه مرجع تحلیلی اساسی برای رویکرد موضوعات خاص ضد انحصاری است که در اینجا پوشش داده نشده است ، مانند صحافی ، بسته بندی و تجارت انحصاری. چنین تحلیل هایی گاهی اوقات با دفاع منطقی از انحصار و رفتار رقابتی مرتبط مقایسه می شود ، اما برای توضیح اقتصاد ضد انحصاری از دیدگاه اقتصادی عمومی غرب لازم است.

[ad_2]

دانلود کتاب Multi-Market Antitrust Economics :