دانلود pdf کتاب Modeling with Rules Using Semantic Knowledge Engineering :

[ad_1]

این کتاب یک روش سازگار برای ساخت سیستم های هوشمند را ارائه می دهد ، و مدل های رسمی مختلفی را برای طراحی و اجرای سیستم های مبتنی بر قاعده ارائه می دهد و مطالعات موردی گویای کاربردهای آنها را ارائه می دهد. اینها شامل مهندسی نرم افزار ، سیستم های فرایند تجارت ، Semantic Web و سیستم های آگاه از زمینه در دستگاه های تلفن همراه است. قوانین یک روش شهودی و در عین حال قدرتمند برای نمایش دانش بشری ارائه می دهند و سیستم های هوشمند مبتنی بر قوانین کاربردهای مهم بسیاری دارند. با این حال ، پیشرفت عملی آن به تکنیک ها و مدل های مناسب نیاز دارد – شکافی که این کتاب به طور م addressثر برطرف می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Modeling with Rules Using Semantic Knowledge Engineering :