دانلود pdf کتاب Modeling of Gas-to-Particle Mass Transfer in Turbulent Flows :

[ad_1]

این کوتاه بر روی توزیع ذرات با تخلخل بالا ، حباب زدگی آنها در جریان بخار باران و چگالش بخارات موجود در ذرات متمرکز می شود. نویسندگان با یک مسئله ساده / ساکن ، تمرکز بر انتقال درون ذره را شروع می کنند. در مرحله بعدی ، آنها شبیه سازی با وضوح بالا ذرات را در یک جریان آشفته و تکامل وابسته به زمان در زمینه های ذرات مایع را در نظر می گیرند. سرانجام ، آنها شبیه سازی گردابی بزرگ از نظر محاسباتی با قیمت مناسب تر را برای انتقال جرم گاز به ذره بررسی می کنند. این کتاب با خلاصه و چالش ها و همچنین دستورالعمل های مربوط به محیط زیست به پایان می رسد.

[ad_2]

دانلود کتاب Modeling of Gas-to-Particle Mass Transfer in Turbulent Flows :