دانلود pdf کتاب Mississippi Delta Restoration : Pathways to a sustainable future

[ad_1]

این کتاب یک روش درمانی جدید و چالش برانگیز است که به بررسی و تعریف مسیرهای پایدار برای احیای دلتای می سی سی پی می پردازد. بر اساس در نظر گرفتن عملکرد طبیعی دلتای می سی سی پی ، عواملی که منجر به زوال شدید آن شده و مدارهای مهم جهانی در قرن بیست و یکم ، نویسندگان راه های احتمالی آینده را برای مدیریت پایدار دلتا کشف می کنند. آنها شرایط فعلی و همچنین سیرهای بعدی آب و هوا ، انرژی و کمبود منابع را در نظر می گیرند. این کتاب نتیجه می گیرد که بدون تغییرات عمیق در نحوه زندگی و مدیریت مردم در دلتا ، پایداری دلتا به شدت به خطر می افتد.

[ad_2]

دانلود کتاب Mississippi Delta Restoration : Pathways to a sustainable future