دانلود pdf کتاب MicroRNA and Cancer : Methods and Protocols

[ad_1]

این جلد حاوی اصول اساسی روش های تجربی و محاسباتی برای مطالعه microRNA ها در تحقیقات سرطان است و بنابراین یک پایه محکم برای کسانی که می خواهند کاربردهای بیشتری ایجاد کنند فراهم می کند. فصل هایی که به روش های بسیار موفق در قالب سری زیست شناسی مولکولی نوشته شده اند ، شامل مقدمه ای در موضوعات مربوطه ، لیست مواد و معرف های لازم ، پروتکل های آزمایشگاهی گام به گام قابل تکرار و نکاتی در مورد حل مشکلات و جلوگیری از مشکلات شناخته شده است. . معتبر و برش دهنده ، MicroRNA و سرطان: روش ها و پروتکل ها ، نسخه دوم با هدف اطمینان از نتایج موفقیت آمیز در مطالعه بیشتر این زمینه مهم

[ad_2]

دانلود کتاب MicroRNA and Cancer : Methods and Protocols