دانلود pdf کتاب Materials Development for Active/Passive Components of a Supercapacitor : Background, Present Status and Future Perspective

[ad_1]

این وظیفه با انواع مختلف خازن ها سروکار دارد ، از ابر خازن های سنتی مبتنی بر کربن گرفته تا ابرخازن های ترکیبی پیشرفته نسل بعدی. تمرکز اصلی این است که بررسی تکامل متوالی در اجزای اصلی یک ابر خازن معمولی ، که مشاهدات قابل توجهی را در مورد امکان سنجی و تأثیر کلی آن بر ظرفیت ذخیره سازی شارژ ارائه می دهد ، به طوری که با تکنولوژی فعلی باتری سازگار باشد. نویسندگان یک مرور اساسی درباره جمع کننده های جریان ، مواد الکترود و اجزای الکترولیتی دارند که تأثیر مشخصی بر قدرت و چگالی انرژی یک ابرخازن دارند. روندهای نوظهور در ساخت فن آوری ابر خازن های ترکیبی ، چگالی قدرت استثنایی یک خازن دو لایه و چگالی انرژی یک باتری قابل شارژ را جمع می کند ، که نوید آینده بهتری را برای ذخیره انرژی الکتریکی می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Materials Development for Active/Passive Components of a Supercapacitor : Background, Present Status and Future Perspective