دانلود pdf کتاب Market Research : The Process, Data, and Methods Using Stata

[ad_1]

این کتاب یک راهنمای آسان و در دسترس است که به تصمیم گیری دقیق آماری ، انجام تجزیه و تحلیل و تفسیر سریع نتایج با استفاده از Stata کمک می کند. این شامل پوشش پیشرفته ANOVA ، تجزیه و تحلیل فاکتورها و خوشه ها در Stata ، و همچنین رگرسیون اساسی و آمار توصیفی است. این هدف برای کسانی است که می خواهند با استفاده از Stata اطلاعات بیشتری در مورد فرآیند ، مدیریت داده ها و متداولترین روشهای مورد استفاده در تحقیقات بازار کسب کنند. این کتاب مروری بر کل فرایند تحقیقات بازار ، از طرح س questionsالات تحقیق در بازار گرفته تا جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های کمی ، در اختیار خوانندگان قرار می دهد. این برنامه جذاب ، کاربردی است و شامل بسیاری از مثالهای عملی ، نکات و پیشنهادات برای کمک به خوانندگان در استفاده و تفسیر روشهای کمی ، مانند تحلیل رگرسیون ، عامل و خوشه است. این روش ها به محققان کمک می کند تا بینش مفیدی به مشاغل بدهند.

[ad_2]

دانلود کتاب Market Research : The Process, Data, and Methods Using Stata