دانلود pdf کتاب Manners on the Playground

[ad_1]

خوانندگان را از طریق رفتار مناسب هنگام بازی با دیگران راهنمایی کرده و بر این نکته تمرکز کنید که چگونه اقدامات آنها می تواند احترام دیگران را نشان دهد. عکسهای زنده و متن قابل خواندن ، مفاهیم اصلی را نشان می دهد و خوانندگان اولیه را درگیر خود می کند. این ویژگی ها شامل فهرست مطالب ، اینفوگرافیک ، حقایق جالب ، سوالات ایجاد لینک ، واژه نامه و فهرست می باشد. کدهای QR موجود در کتاب به خوانندگان امکان دسترسی به منابع خاص کتاب را برای ادامه یادگیری می دهند. مطابق با استانداردهای اصلی مشترک و مرتبط با استانداردهای ایالتی. کودی کوالا چاپ Pop! ، یک بخش از ABDO است.

[ad_2]

دانلود کتاب Manners on the Playground