دانلود pdf کتاب Managing Improvement in Healthcare : Attaining, Sustaining and Spreading Quality

[ad_1]

مشارکت های این متن جدید ابتکاری منعکس کننده چالش ها و فرصت هایی است که باعث ایجاد بهبود در سیستم های مراقبت های بهداشتی می شود و به حوزه فزاینده بحث دانشگاهی عمق و تفاوت می بخشد. مدیریت بهبود مراقبت های بهداشتی ، مربوط به زمینه ، فرایندها و نمایندگی ، وظیفه دستیابی ، تعبیه و پایداری بهبود در صنعت را برطرف می کند. این کتاب با ارائه بینشی از جنبه های مختلف ارزشمند کیفیت آغاز می شود و نمونه های خاصی از مداخلات ملی و سازمانی را در جهت پیشرفت ارائه می دهد. بخش دوم بر راهبردهای جاسازی روشهای خوب و حصول اطمینان از انتشار کیفیت بالا از طریق بسیج دانش متمرکز است ، و قسمت آخر توجه به گروههای مختلف عوامل تغییر را درگیر در تحویل ، ایجاد و ایجاد مزایا جلب می کند. این متن اختراعی برای محققانی که به مراقبت های بهداشتی و سازمانی علاقه مند هستند ، و می خواهند تئوری را به سیاست و عمل تبدیل کنند ، آموزنده خواهد بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Managing Improvement in Healthcare : Attaining, Sustaining and Spreading Quality