دانلود pdf کتاب Management of Anemia : A Comprehensive Guide for Clinicians

[ad_1]

این منبع خلاصه و عملی پیشرفتهای اخیر همراه با شناسایی و مدیریت کم خونی بیماریهای مزمن (التهاب) ، کم خونی مرتبط با ژنتیک و کم خونی مرتبط با آسیب مزمن اندامهای انتهایی را به همراه دارد. در فصول تجزیه و تحلیل دقیق علم کنونی کم خونی ، رویکردهای مختلف جمعیت بیماران ، وضعیت های بیماری و جنبه های تغذیه ای کم خونی ارائه شده است. روشهای درمانی جدید با هدف دستیابی به مسیرهای فیزیولوژیکی معرفی و بحث شده است. جنجال هایی از دیدگاه متخصصان فوق تخصصی که در زمینه درمان علل اصلی کم خونی در رشته های خاص آنها متمرکز است نیز ارائه شده است. مدیریت کم خونی آسان است و توسط متخصصان در هر سناریوی بالینی نوشته شده است. این نقطه شروع برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این شرایط چالش برانگیز و رایج است.

[ad_2]

دانلود کتاب Management of Anemia : A Comprehensive Guide for Clinicians