دانلود pdf کتاب Macroergonomics for Manufacturing Systems : An Evaluation Approach

[ad_1]

این کتاب مفاهیم اصلی سیستم های تولیدی را معرفی می کند و روش های مختلف ارزیابی را برای ارزیابی این سیستم ها ارائه می دهد. روشهای اقتصاد کلان مربوطه خلاصه شده و چارچوب نظری تدوین سازگاری اقتصاد کلان بیان شده است. این کتاب مدل سازگاری کلان اقتصادی را ارائه می دهد که ابزاری را در قالب یک ابزار کلان اقتصادی پیشنهاد می دهد. نویسندگان یک روش برای دستیابی به یک شاخص سازگاری جدید اقتصاد کلان معرفی می کنند که بنگاه های تولیدی را قادر می سازد تا پیشرفت خود را در اجرای شیوه های اقتصاد کلان ارزیابی و ردیابی کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Macroergonomics for Manufacturing Systems : An Evaluation Approach