دانلود pdf کتاب Machine Learning Paradigms : Advances in Learning Analytics

[ad_1]

این کتاب پارادایم های یادگیری ماشین اخیر و پیشرفت در تجزیه و تحلیل یادگیری را ارائه می دهد ، یک رشته تحقیقاتی در حال ظهور است که به جمع آوری ، پردازش پیشرفته و استخراج اطلاعات مفید از اطلاعات مربی و فراگیر با هدف بهبود سیستم های آموزش و یادگیری می پردازد. در این زمینه ، محققان محترم بین المللی جنبه های مختلفی از تجزیه و تحلیل یادگیری و زمینه های کاربردی منتخب را ارائه می دهند ، از جمله: • استفاده از تجزیه و تحلیل یادگیری برای ایجاد مواد یادگیری و دوره های آموزشی. و • استفاده از تجزیه و تحلیل یادگیری به عنوان ابزاری برای حمایت از فراگیران و مربیان در یادگیری الکترونیکی همزمان و ناهمزمان. این کتاب سرمایه ارزشمندی را برای اساتید ، محققان ، دانشمندان ، مهندسان و دانشجویان از همه رشته ها فراهم می کند. کتابشناسی گسترده در پایان هر فصل خوانندگان را وادار می کند تا در زمینه های کاربردی خود بیشتر جستجو کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Machine Learning Paradigms : Advances in Learning Analytics