دانلود pdf کتاب L'ultime Entraînement de poids corporel : 50+ poids corporel avancé Exercices de musculation exposés

[ad_1]

این کتاب برای معرفی بیش از 50 تمرین قدرت پیشرفته در نظر گرفته شده است. این شامل دستورالعمل های دقیق در مورد چگونگی انجام هر یک از تمرینات است. تمرین نهایی وزن بدن: بیش از 50 تمرین قدرت پیشرفته. این کتاب برای معرفی بیش از 50 تمرین قدرت پیشرفته در نظر گرفته شده است. این شامل دستورالعمل های دقیق در مورد چگونگی انجام هر یک از تمرینات است. این کتاب همچنین به بررسی اشکال اصلاح شده برخی از تمرینات با وزن بدن می پردازد که در تمرینات ورزشی استفاده می شود. هر تمرین ارائه شده در این کتاب فقط به حداقل ابزار مانند صندلی ، طناب و میله نیاز دارد. تمرین کنندگان همیشه می توانند وسایل مشابه موجود در خانه را جایگزین ابزار کنند. رفتن به این سالن ورزشی ضروری نیست. این کار را می توان در خانه یا باغ انجام داد.

[ad_2]

دانلود کتاب L'ultime Entraînement de poids corporel : 50+ poids corporel avancé Exercices de musculation exposés