دانلود pdf کتاب L'Ultime discours : Texte intégral de l'allocution de démission d'Emmanuel Macron

[ad_1]

کاخ الیزه روز از طریق پنجره های سالن گوشه ای به پایان می رسد. امانوئل ماکرون ، جدی ، آرام ، صحبت می کند: ‘هموطنان عزیز من ، صفحه جدیدی از رمان ملی نمی نویسم. من آن را انکار می کنم ، انکار می کنم: از این پس وظیفه من در قبال تو و حقیقت است. من امشب نیمه شب به وظایف خود به عنوان رئیس جمهور پایان خواهم داد. برای جلوگیری از بدترین

[ad_2]

دانلود کتاب L'Ultime discours : Texte intégral de l'allocution de démission d'Emmanuel Macron