دانلود pdf کتاب Los bacteriofagos. Los virus que combaten infecciones

[ad_1]

تنوع دنیای میکروبی شامل باکتری های مفید و باکتری های بیماری زا است. موارد اخیر باعث ایجاد عفونت در انسان و حیوانات می شود و درمان آنها به دلیل عدم اثر بخشی بیشتر آنتی بیوتیک های استفاده شده ، به یک مشکل جدی تبدیل شده است. بنابراین ما به مرحله ای رسیده ایم که درصد باکتری های مقاوم بسیار زیاد است به طوری که استفاده از آنتی بیوتیک در بسیاری از موارد نمی تواند عفونت را خاتمه دهد. در این زمینه ، یکی از گزینه های احتمالی باکتریوفاژها ، ویروس هایی است که باکتری ها را آلوده کرده و باعث مرگ آنها می شود و برای انسان ، گیاهان ، حیوانات و محیط زیست کاملاً بی خطر است. این کتاب امکاناتی را که باکتریوفاژها برای از بین بردن باکتری های بیماریزا در کلینیک انسان و دامپزشکی ، ایمنی مواد غذایی یا کشاورزی دارند ، نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Los bacteriofagos. Los virus que combaten infecciones