دانلود pdf کتاب Local Leadership in a Global Era : Policy and Behaviour Change in Cities

[ad_1]

این کتاب رهبری محلی و تغییرات سیاست های ناشی از جهانی شدن را بررسی می کند. نویسنده مشخص می کند که کدام رفتارها پیوند اقتصاد محلی را با اقتصاد جهانی تسهیل می کند و ساختارهای محلی فعالیت را فعال یا مانع می کند. این شاخص های مثبتی را از تحقیقات تجربی و سه مطالعه موردی محلی ارائه می دهد که نشان می دهد یک آرایش دوگانه ای از رهبری تحول گرا و یک ساختار قانونگذار-فعال به احتمال زیاد اقتصاد محلی را به فرصت های اقتصاد جهانی متصل می کند. علاوه بر این ، این تحقیق اندازه گیری جدیدی از رفتار و ساختار را برای استخراج پتانسیل مشارکت محلی در اقتصاد جهانی ارائه می دهد. این کتاب مبتنی بر حوزه های مختلف تحصیلی است و گسترش می یابد و مورد توجه محققان روابط بین الملل ، اقتصاد ، مدیریت دولتی ، مهاجرت و سیاست قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود کتاب Local Leadership in a Global Era : Policy and Behaviour Change in Cities