دانلود pdf کتاب Little Free Library : A Tor.com Original

[ad_1]

از نویسنده برنده جایزه داستان سه گانه رودخانه های مرده داستان کوتاه اصلی و جذاب افسانه Tor.com نائومی کریتزر ، “کتابخانه کوچک کوچک ” ناشی می شود.
در حالی که میگان کتابخانه رایگان کوچک خود را که از کیت ساخته بود راه اندازی کرد ، دوستی غیرمنتظره با یک وام دهنده کتاب مرموز ایجاد می کند.
به درخواست ناشر ، این عنوان بدون استفاده از DRM (نرم افزار مدیریت حقوق دیجیتال) به فروش می رسد.

[ad_2]

دانلود کتاب Little Free Library : A Tor.com Original