دانلود pdf کتاب Let History into the Mathematics Classroom :

[ad_1]

این کتاب شامل 10 آزمایش است که دیدگاههای تاریخی را در کلاسهای ریاضی برای کودکان 11 تا 18 ساله معرفی می کند. نویسندگان پیشنهاد می کنند دانش آموزان نه تنها متون قدیمی را بخوانند بلکه باید به ساختن ، ترسیم و دستکاری بپردازند. در فصول مختلف به ریاضیات یونان باستان ، هند ، چینی و عربی و همچنین ریاضیات معاصر اشاره شده است. دانش آموزان با ریاضیدانان مشهوری مانند گوتفرید لایب نیتس و لئونارد اویلر و همچنین پزشکان و مهندسان کمتر شناخته شده آشنا می شوند. همیشه سعی می شود آزمایش ها با زمینه های علمی و فرهنگی آنها مرتبط شود. یکی از مهمترین ارزشهای تاریخ این است که نشان دهیم مفاهیم و مفاهیمی که برای حل مشکلات ابداع شده ایم. فصول مختلف این مجموعه ، به عنوان نقطه عزیمت ، دارای مشکلات تاریخی ، ریاضی یا غیر است. اینها مشکلات مربوط به تبادل و اشتراک ، با تقسیم اعداد و حجم ها و همچنین مشکلات مهندسی ، محاسبات ، معادلات و همخوانی است. استدلال ریاضی همراه با این اقدامات با استفاده از نقاشی ، تاشو ، ساختارهای گرافیکی و ساخت ماشین نشان داده می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Let History into the Mathematics Classroom :