دانلود pdf کتاب Les triplés

[ad_1]

قبیله کرماگنونز اخیراً برخی از اعضای خود را به دلیل آشوب کودکان کنار گذاشت. با یک خانواده ماقبل تاریخ آشنا شوید: والدین Grod و Cali شکارچیانی غول پیکر هستند و سه قلوهای آنها Tul ، Ona و Nog همیشه به دنبال ماجراجویی هستند! امروز ، اونا تصمیم گرفت با برادرانش آن طرف دره آبی را کشف کند. خوب ، این درست است ، مادر و پدر آنها را از رفتن به آنجا منع کرده اند … اما این جزئیات است. اونا از کشف چیزهای جدید ناامید است … با این حال ، او مطمئناً انتظار نداشت که بزرگترین کشف تاریخ را انجام دهد!

[ad_2]

دانلود کتاب Les triplés