دانلود pdf کتاب Les Trente Glorieuses : Un fordisme à forte tonalité libérale

[ad_1]

سی سال باشکوه: این اصطلاحی است که برای نشان دادن دوره ای که از پایان جنگ جهانی دوم تا “شوک نفتی” در سال 1973 به طول انجامیده استفاده می شود. اینها سالهای رشد اقتصادی قوی برای همه کشورهای به اصطلاح است. به ویژه برای کشورهایی که از جنگ ویران شده اند ، مانند فرانسه ، آلمان ، ایتالیا یا ژاپن ، بلکه همچنین برای ایالات متحده و کانادا. اولین بار در رابطه با فرانسه است که این اصطلاح برای برجسته سازی پدیده های تحول بزرگ ، نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از لحاظ اجتماعی ، جمعیتی و فرهنگی استفاده شد. وضعیت کبک و کانادا به طور کلی بخشی از همین حرکت است ، البته با جزئیاتی ، که بر جنبه های زمان “شکوهمند” زمان نیز تأکید می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Les Trente Glorieuses : Un fordisme à forte tonalité libérale