دانلود pdf کتاب Les trente glorieuses : 1945-1975 – Une famille engagée

[ad_1]

پس از جنگ جهانی دوم ، یک خانواده و سه پسر آنها منطقه خود ، بوواسیس را ترک کردند و در پرووانس اقامت گزیدند. زندگی این خانواده و خواهران و برادران ، سنگینی سکوت والدین ، ​​تأثیر وقایع سیاسی و اجتماعی خواننده را در این دوران فرو می برد. فضای خانوادگی و کنشگرانه تغییرات عمیقی در شرایط زندگی و آداب و رسوم این نسل پس از جنگ دارد که انتظارات در آنها زیاد است. این تلاش برای رسیدن به آرمان و عدالت فاقد فرصت های تاریخی برای ابراز وجود در گرمای زندگی Trent Glorious است.

[ad_2]

دانلود کتاب Les trente glorieuses : 1945-1975 – Une famille engagée