دانلود pdf کتاب Les régressions intrapsychiques : Une révision de leur conception dans la théorie psychanalytique

[ad_1]

شکی نیست که روان انسان محل زندگی حرکات مختلف واپسگرایانه است و حتی برخی از آنها برای عملکرد بهتر آنها ضروری است. در طی رشد ، اعم از طبیعی و آسیب شناختی ، دستگاه روانی و روان بزرگسالان وجود دارد که این مربوط به تغییرات هنجار یا یک سازمان پاتولوژیک است. این کتاب بار دیگر مفهوم رگرسیون را در نظریه روانکاوی کلاسیک به روز شده بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Les régressions intrapsychiques : Une révision de leur conception dans la théorie psychanalytique