دانلود pdf کتاب Les chroniques d'un éternel indigné : Textes publiés sur internet et dans la presse locale

[ad_1]

این کتاب شرح حال یک فعال ، یک شهروند خشمگین در مورد زندگی سیاسی ، مدیریت منابع عمومی ، رابطه دین و سیاست ، ورزش ، آموزش و … است. این شامل مقالاتی است که در صفحه فیس بوک نویسنده منتشر شده است. فرصتی دیگر برای نویسنده برای به گوش رساندن حرف خود

[ad_2]

دانلود کتاب Les chroniques d'un éternel indigné : Textes publiés sur internet et dans la presse locale