دانلود pdf کتاب Learning and Innovation in Hybrid Organizations : Strategic and Organizational Insights

[ad_1]

این مجموعه به خوبی حفظ شده منعکس کننده ظهور اشکال جدید سازمانی و سازمانهای ترکیبی است و فرآیندهای تبادل ، همکاری و مدیریت فناوری را که ساختارهای سازمانی را تغییر داده اند ، کاوش می کند. با بررسی تأثیر همکاری بین سازمانی در تولید و اجرای ایده های سرمایه گذاری های جدید ، این مطالعه به زمینه رو به رشد نوآوری کمک می کند و نیاز به درک بهتر فرآیندهای جدید را پاسخ می دهد. نویسندگان استدلال می کنند که همکاری باید فراتر از روش های موجود باشد تا مسیرهای نوظهوری مانند DIY ، آزمایش ، اجرا و یادگیری ایجاد شود. تدوین مجموعه متنوعی از ادبیات در مورد پویایی درونی که تحولات سازمانی ، یادگیری و نوآوری را در سازمان های ترکیبی ایجاد می کند ، دیدگاه های مختلفی در مورد ترکیب انعطاف پذیری سازمانی با یادگیری و نوآوری ارائه می دهد و پیامدهای عملی آینده را فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Learning and Innovation in Hybrid Organizations : Strategic and Organizational Insights