دانلود pdf کتاب Learner Identity and Learner Beliefs in EFL Writing :

[ad_1]

این کتاب بر مفهوم هویت نویسنده یادگیرنده در متن نوشتن به زبان خارجی تمرکز دارد. نویسنده نشان می دهد که روند نوشتن به زبان خارجی بسیار پیچیده تر و شخصی تر از تصور بسیاری از مدرسان نوشتن است. در فصل های نظری کتاب به مفاهیمی مانند دوزبانگی ، روند نوشتن L2 و هویت در نوشتن L2 پرداخته شده است. در قسمت تجربی کتاب ، دیدگاه دانش آموزان در مورد نوشتن در L1 و L2 ، فرایندهای نوشتن دانش آموزان به هر دو زبان و هویت دانش آموزان در نوشتن L1 و L2 بحث می شود. نشان داده شده است كه نوشتن در V2 مشكلاتي از نظر زباني را به همراه دارد. با این حال ، برای زبان آموزان پیشرفته EFL ، نوشتن به زبان L2 فرصت هایی را نیز ایجاد می کند که هرگز هنگام آهنگسازی به زبان مادری خود نخواهند داشت.

[ad_2]

دانلود کتاب Learner Identity and Learner Beliefs in EFL Writing :