دانلود pdf کتاب Le troisième homme du bas-fond : Roman policier

[ad_1]

کشف دو جسد بی جان در یک دشت در حومه فوقانی کوناکری خشم را برانگیخته است ، اما همچنین می پرسد: آیا قربانیان توسط همان قاتل کشته می شوند؟ برای کدام تلفن؟ تحقیقات به رهبری کمیسار یوسف و بازرس سیماکان به تدریج رمز و راز را کشف خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود کتاب Le troisième homme du bas-fond : Roman policier