دانلود pdf کتاب L'avènement du troisième millénaire : Roman

[ad_1]

بشریت باید بر هرج و مرج معنوی خود که ذاتی است با طبیعت خود غلبه کند یا آن را از بین ببرد. دو جهان موازی متصل به زمین ، برگزیدگان آنها را تشکیل می دهد. نیروهای ماورا الطبیعه تخریب می کارند. در مورد سرنوشت بشر؟ درباره نویسنده رولند کوهن در سال 1953 در مصر متولد شد. خانواده وی در سال 1956 اخراج و به فرانسه مهاجرت کردند. پس از بیش از 40 سال زندگی حرفه ای و خانوادگی ، یک جهان بینی برای او به نظر می رسد که یک پیام جهانی را ارائه می دهد: جهان های موازی با زمین یک واقعیت هستند. او در آمبوئز راهنمای معنوی خود را به یکی از این جهان ها یافت که به او راهنمایی می کرد تا تاریخ را بنویسد و به بیشترین تعداد ممکن تحویل دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب L'avènement du troisième millénaire : Roman