دانلود pdf کتاب L'autrement-scruté des styles : Du panégyrique au pamphlet

[ad_1]

نویسنده این کتاب چه کاری انجام می دهد؟ ایده های پیش فرض را متزلزل می کند. کسانی که ایمان دارند معتقدند که یکی فقط با یک چهره ماسک می زند. و برای متزلزل کردن اوضاع ، بگذارید یک معناشناس در او پنهان شود ، فیلسوف را زنده کند: این فرد بیش از یک نفر را در خود دارد. او آن را توسعه می دهد و افراد درگیر را با ضمایر بالای جمله ارتباط می دهد. آیا با توجه به موقعیت آنها ، آیا این افراد جایگزین شخصی از قبل نحوی تشکیل نمی دهند؟ این در سطح فردی است. تا آنجا که به سطح جمعی مربوط می شود ، ظاهری از بی طرفی کشف می شود که به گفته وی ، سبک های مورد توافق را در بر می گیرد. از این رو لقب آنها “عملکردی” است. صرف نظر از همه این راحتی ها ، آنها هنوز هم می توانند به تنظیمات اصلی خود برگردند.

[ad_2]

دانلود کتاب L'autrement-scruté des styles : Du panégyrique au pamphlet