دانلود pdf کتاب L'autoroute ou la piste cyclable : Roman

[ad_1]

چه چیزی از شروع کار حرفه ای شما هیجان انگیزتر است؟ انگیزه بیشتر از شرکت در یک کار خارج از ما ، در پروژه ای که به نفع همه باشد و چنان در ناخودآگاه جمعی ادغام شود که به همان اندازه همه جا شفاف شود ، انگیزه خواهد داشت؟ این دقیقاً همان چیزی است که قهرمان جوان ما در دانشگاه منتظر آن است. او می بیند که جهانی پیش رویش گشوده شده ، و شایسته ای برای خدمت به جامعه دارد. پروژه بزرگراه جدید باید افتخار حرفه او را داشته باشد. اما آیا او می داند چه کسی واقعاً از خدمات و کار فداکارانه او بهره مند خواهد شد؟

[ad_2]

دانلود کتاب L'autoroute ou la piste cyclable : Roman