دانلود pdf کتاب L'autogestion : Un impératif pour la démocratie

[ad_1]

بحران کلی است. این سیاره گرمتر می شود ، امور مالی در حال تهیه پیش نویس قوانین و سیاست های پیوستن آن هستند. مردم در رکود زندگی می کنند. بنابراین یک بحران تمدن است. خود سرمایه داری آن را منسوخ می کند. اگر مسیرهای یک دموکراسی نوین در شرایط بحرانی کشف شود ، ممکن است لازم نباشد که به یک فاجعه تبدیل شود. برای پس انداز پول ، هزینه ای باید پرداخت کنید: کشف آزادی جدید ما! به جای ماساژ دادن خود در جمع ربات های قابل استفاده ، می توانیم دوباره خود را در Sapiens Solidaris Responsabilis کشف کنیم. افق فوران را فقط می توان از طریق اعمال شفافیت و مسئولیت مشترک ترسیم کرد: دموکراسی خودگردان.

[ad_2]

دانلود کتاب L'autogestion : Un impératif pour la démocratie