دانلود pdf کتاب L'audition colorée et les synesthésies : Oeuvres choisies VIII (1891-1894) – Alfred Binet

[ad_1]

تاکنون به اندازه کافی تأکید نشده است که آلفرد بینه (1857-1911) یکی از بازیگران برجسته در اولین دوره طلایی مطالعات درباره پدیده های سینتتیک در پایان قرن نوزدهم بود. سینستزی “نمودار رنگی” که امروزه نیز رایج ترین شکل است ، منجر به درک رنگ ها ، صداها ، حروف یا اعداد می شود. در طول قرن نوزدهم ، این شکل از بی حسی به عنوان “شنوایی رنگی” شناخته می شود. با توجه به مطالعه پدیده های خارق العاده ، Binet در اوایل دهه 1890 ، همراه با اعضای آزمایشگاه روانشناسی دانشگاه سوربن ، مطالعات نظری و تجربی را در مورد پدیده های سینستزی انجام داد.

[ad_2]

دانلود کتاب L'audition colorée et les synesthésies : Oeuvres choisies VIII (1891-1894) – Alfred Binet