دانلود pdf کتاب Label-free and Multi-parametric Monitoring of Cell-based Assays with Substrate-embedded Sensors :

[ad_1]

این رساله سنسورهای فیزیکی جدیدی را که با استفاده از بستر تعبیه شده است توصیف می کند که می تواند برای نظارت بر انواع مختلف آزمایش های مبتنی بر سلول غیرتهاجمی و بدون برچسب استفاده شود. حسگرهای توصیف شده ، اطلاعات یکپارچه ای از سلولهای مورد بررسی را با وضوح زمانی قابل تنظیم (از میلی ثانیه تا روز) در اختیار شما قرار می دهند. این اطلاعات در مورد پاسخ سلولی پویا به محرک های شیمیایی ، فیزیکی یا بیولوژیکی الگوی جدیدی را در تحقیقات بنیادی پزشکی تعریف می کند. نویسنده ، ماکسیمیلیان اوبرلایتنر ، روشهایی را توصیف می کند که در آن سلولها مستقیماً روی سطوح مختلف حسگر (الکترود فیلم طلا ، موج برشی) تشدیدکننده ها یا فیلم های پلیمری دوپ رنگ رشد می کنند. این رویکرد ، به ویژه مجاورت سلولهای پاسخگو و تماس با سطح حسگر ، کلید حساسیت قابل توجه است و راه را برای انواع برنامه های جدید هموار می کند. این پایان نامه نه تنها اصول اساسی هر روش را بیان می کند ، بلکه اصول طراحی را شرح می دهد و شرایط مرزی سنسورهای جدید را توضیح می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Label-free and Multi-parametric Monitoring of Cell-based Assays with Substrate-embedded Sensors :