دانلود pdf کتاب La Russie au tournant du millénaire : L'arc-en-ciel de l'âme russe

[ad_1]

از طریق منشور رنگین کمان ، این کتاب جنبه هایی از زندگی در روسیه را بررسی می کند. دوره مورد بحث در اینجا یک نقطه عطف است. بین دو رئیس جمهور ، یلتسین و پوتین ، بین دو قرن و حتی دو هزاره. تغییرات سرنوشت ساز غالباً در روسیه و در چهارراه قرن ها رخ می دهد. گزارش اقامت ، مقاله با اشاره به فرهنگ روسیه ، این کتاب یک شاهد اصلی است ، یک دیدگاه شخصی بر اساس تجربه است.

[ad_2]

دانلود کتاب La Russie au tournant du millénaire : L'arc-en-ciel de l'âme russe