دانلود pdf کتاب La rentrée de Tom, bébé secoué : Littérature jeunesse

[ad_1]

یک داستان حساس و ساده برای برانگیختن سندرم کودک متزلزل به روشی نرم و واضح برای کودکان این فاجعه و بیش از همه توضیح دادن تام ، پسر 6 ساله اولین روز مدرسه خود را در کلاس CP مسلح به عصا می گذارد. روزی مانند این کودک متزلزل در 4 ماهگی. واکنش سایمون و سایر دانشجویان وقتی او را می بینند چگونه خواهد بود؟ تام پذیرفته می شود پشتیبانی و ابزاری که برای همه قابل دسترسی است: والدین ، ​​اعضای خانواده ، متخصصان برای بیان سخنان ناگفته و ارائه پیام پیشگیری.

[ad_2]

دانلود کتاب La rentrée de Tom, bébé secoué : Littérature jeunesse