دانلود pdf کتاب La relation d'aide chrétienne dans l'église locale

[ad_1]

در کلیسای محلی است که بسیاری از ما در مواقع بحران ، بیماری و رنج با کسی که در روابط برای حمایت معنوی ، تشویق و راهنمایی متخصص است تماس می گیریم. در کلیساها شاهد قدرت دعا و راحتی روح القدس هستیم که زندگی را دگرگون می کند. کلیساهای محلی قدرت شفابخشی را از طریق ستایش و همراهی نشان می دهند. از طریق این کتاب ، مشاوران مسیحی و کلیساهای محلی می توانند یاد بگیرند که چگونه برنامه ها و روش های متنوعی را برای آموزش و ایجاد انگیزه در مشاوران محلی ایجاد کنند که افراد افسرده و آسیب دیده را به سمت عیسی مسیح سوق دهد. مهمترین این سرنخ ها بخشش است.

[ad_2]

دانلود کتاب La relation d'aide chrétienne dans l'église locale