دانلود pdf کتاب La Régression du patrimoine : Etudes de cas en Italie et en France

[ad_1]

در حال حاضر خطر بازگشت دارایی وجود دارد. عدم حضور مردم شناسان در این زمینه باعث شده است که فعالان مردم شناسی ، سنت ها را به یک بازخوانی اساسی و محافظه کارانه بدل کنند. چشم انداز ارائه شده در اینجا استفاده از سیاست های میراث برای ارتقا مردم شناسی است.

[ad_2]

دانلود کتاب La Régression du patrimoine : Etudes de cas en Italie et en France