دانلود pdf کتاب La Bande des Quatre T. 3

[ad_1]

کمک! به سرعت! جروم (مرد توپی قرمز) … به من گفت که آنها به آهنگ احتیاج دارند. و من ، رشته فرنگی زیبا ، جواب دادم: “می خواهم یکی برایت بنویسم!” “من! یک آهنگ بنویسم! هر چه هست. آیا می خواهی برای یک گروه راک آهنگ بنویسی؟ منتظر خبرهایت هستم. در واقع من حرکت نمی کنم ، جلوی کامپیوترم می مانم. سریع جوابم را بده.” مجموعه ای که باید کاملاً دنبال شود. “Pierre-Alexandre Bonin، Revue Collections، ژوئن 2017” این کتاب بسیار خوب است و من نه تنها کتاب ، بلکه همچنین مجموعه کامل را برای هر کسی که می خواهد بخندد ، توصیه می کند که مجذوب و الهام گرفته شود حضور این چهار دوست. »Marika Bégin، Le Soleil، آوریل 2018

[ad_2]

دانلود کتاب La Bande des Quatre T. 3