دانلود pdf کتاب La Bande des Quatre T. 2

[ad_1]

لیدی باگ پاره شده است: تابستان را در اردو بگذرانید یا کارورزی تئاتر انجام دهید؟ تئاتر شور اوست. اما اردوگاه … پینوت ، رینگو و اسپاتولا است. آیا دوستانش اجازه می دهند طرف خود را انتخاب کند؟ آیا او مجبور است برای تصمیم گیری به یک خاله مرده که اویجا با او تماس گرفته اعتماد کند؟ آیا اسپاتل ، رینگو و پینوت برای این موضوع ایستاده اند؟ بکوب ، بزن ، بکوب … باند چهار نفره برگشته است!

[ad_2]

دانلود کتاب La Bande des Quatre T. 2