دانلود pdf کتاب Knowledge Creation in Public Administrations : Innovative Government in Southeast Asia and Japan

[ad_1]

این کتاب الگوی جدیدی از دولت های نوآور در آسیا ، در سطوح شهرداری ، منطقه ای و ملی ، بر اساس تئوری ایجاد دانش در مدیریت ، منجر به تحول سازمانی و اصلاح سیاست ها در مدیریت دولتی ارائه می دهد. این کتاب در اندونزی ، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام و ژاپن متمرکز است و بر اساس یافته های یک پروژه تحقیقاتی مشترک ایجاد شده است تا با استفاده از تئوری مدیریت دانش بنیان ، عواملی را که بر اثر بخشی یا عملکرد مدیریت دولتی تأثیر می گذارند ، شناسایی کند. . در بخشهای خصوصی تا مدیریت بخش دولتی.

[ad_2]

دانلود کتاب Knowledge Creation in Public Administrations : Innovative Government in Southeast Asia and Japan