دانلود pdf کتاب Knowledge Creation in Community Development : Institutional Change in Southeast Asia and Japan

[ad_1]

این کتاب بررسی می کند که چگونه سازمان های عمومی و غیرانتفاعی (NPO) می توانند در حل مسائل اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته همکاری ، ابتکار و موثرتری داشته باشند. “نوآوری اجتماعی” ، به رهبری کارآفرینان اجتماعی و / یا بنگاه های اجتماعی ، از اواخر دهه 1990 آغاز شد و در دهه 2000 گسترش یافت. هرچه غرب با اشتباهات مدیریتی روبرو شد ، تقاضا برای شرکت ها برای پذیرش مسئولیت اجتماعی بیشتر افزایش یافت. بر اساس تحقیقات فشرده در مورد فرآیندهای نوآوری اجتماعی در سطح شهرداری و جامعه در اندونزی ، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام و ژاپن ، عوامل موثر بر موثرترین و کارآمدترین نوآوری های اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

[ad_2]

دانلود کتاب Knowledge Creation in Community Development : Institutional Change in Southeast Asia and Japan