دانلود pdf کتاب Knocking in Gasoline Engines : 5th International Conference, December 12-13, 2017, Berlin, Germany

[ad_1]

این کتاب حاوی مقالاتی است که در طول کنفرانس ارائه شده است و در مورد روشهای جلوگیری یا کنترل قابل اعتماد ضرب و شتم و سایر وقایع احتراق نامنظم بحث می کند. اکثر موتورهای بنزینی بسیار کارآمد امروزی از مقیاس بندی استفاده می کنند. فشار متوسط ​​بالا باعث افزایش ضرب و شتم می شود ، که اغلب منجر به کاهش نسبت فشرده سازی در نیروهای ویژه بالا می شود. بعلاوه ، پدیده پیش اشتعال سالهاست که با افزایش قدرت ویژه در موتورهای بنزینی همراه است. مفاهیم رقیق شده شارژ با فشرده سازی زیاد باعث ضربه های شدید می شوند ، که می تواند به طور بالقوه منجر به شکست فاجعه بار شود. معرفی قانون RDE در سال جاری ، الزامات توسعه فرآیندهای احتراق را بیشتر افزایش خواهد داد ، زیرا با وجود تضعیف نیاز به مرکز اصلی انتشار گرما در اوایل برای رسیدن به. برای افزایش بیشتر کارایی موتورهای بنزینی ، به فوریت به راه حل های جدید در ترمودینامیک و مهندسی کنترل نیاز است.

[ad_2]

دانلود کتاب Knocking in Gasoline Engines : 5th International Conference, December 12-13, 2017, Berlin, Germany