دانلود pdf کتاب Just a Few Quotes, Words, Wisdom &Life

[ad_1]

این کتاب شگفت انگیز بهترین مطالب گفته شده توسط مادر ، مادربزرگ ، عمه و افراد مشهور از سراسر جهان را در دوران کودکی نویسنده Sixx King ، در تأمل برانگیزترین جملات گفته شده جمع آوری کرده است. مقدار خرد در یک نقل قول می تواند سریعتر از هزار کلمه ای که گفته شده است به فرد برسد زیرا قدرت موجود در آن بر عمق تأثیر می گذارد. “دوستان واقعی در مورد شما با چهره شما صحبت می کنند و به شما کمک می کنند تا پشت شما باشد.” نینا بانینا 1941-2011 “آن را همانطور که می خواهید بگیرید یا آن را همانطور که هست بگذارید ” اعضای خانواده نویسندگان اکنون با نقل قولهای قابل توجه دیگر در صحنه جهانی قرار می گیرند.

[ad_2]

دانلود کتاب Just a Few Quotes, Words, Wisdom &Life