دانلود pdf کتاب Iterative Learning Stabilization and Fault-Tolerant Control for Batch Processes

[ad_1]

این کتاب براساس تحقیقات نویسندگان در مورد تثبیت و کنترل تحمل خطا در فرآیندهای دسته ای است که مباحث پر رونقی در زمینه مهندسی سیستم های کنترل است. این امکان کنترل یادگیری تکراری را برای فرایندهای دسته ای تک خطی / چند فاز خطی / غیرخطی فراهم می کند. یادگیری تکراری کنترل بهینه تضمین شده هزینه کنترل یادگیری تکراری وابسته به تأخیر ؛ و کنترل تحمل خطای یادگیری تکراری برای فرایندهای حزب / چند فاز خطی / غیر خطی – سایپرز ، باشگاه دانش این منبع ارزشمندی برای محققان ، دانشمندان و مهندسان در زمینه مهندسی سیستم های فرآیند و مهندسی کنترل است.

[ad_2]

دانلود کتاب Iterative Learning Stabilization and Fault-Tolerant Control for Batch Processes