دانلود pdf کتاب Iran Reconsidered : The Nuclear Deal and the Quest for a New Moderation

[ad_1]

جمهوری اسلامی 25 سال است که در تلاش است تا خود را اصلاح کند و هر بار که آزمایش بهم ریخته است. تئوکراسی انقلابی ایران تکامل یافته است ، اما از سال 1979 به بعد مشکل سازترین جنبه های ایدئولوژی و نهادهای آن به موفقیت رسیده است. آیا توافق هسته ای ایران ، توافق نامه ای که از طریق گفتگوی شدید با یک دشمن قدیمی منعقد شده است ، می تواند ماهیت جمهوری اسلامی و تغییر آشفته آن را تغییر دهد؟ رابطه با دنیا؟

که در ایران بازنگری می کند: توافق هسته ای و تلاش برای یک میانه روی جدید سوزان مالونی معتقد است که ماهیت جمهوری اسلامی تهدیدهای اصلی آن را تقویت می کند و سرسخت ترین مخالفان توافق را تحریک می کند. به همین دلیل ، بحث داغی که در واشنگتن درباره این توافق به وجود آمده است ، به پیش بینی آینده ایران بستگی دارد.

[ad_2]

دانلود کتاب Iran Reconsidered : The Nuclear Deal and the Quest for a New Moderation